?

Log in

LJ στα ελληνικά's Journal [entries|friends|calendar]
LJ στα ελληνικά

[ website | Strings to translate ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[24 Feb 2006|11:59am]

istorima
Sev. 3

3 comments|post comment

Ένα "τεστάκι" για τους νεοφερμένους :) [15 Feb 2006|01:12pm]

it0376
[ mood | optimistic ]

Πρώτ' απ' όλα, καλώς ήρθατε! Ελπίζω να μπορέσετε να βοηθήσετε στη μετάφραση του LiveJournal στα Ελληνικά! Με λένε Ζωή κι ασχολούμαι με τη μετάφραση στα Ελληνικά εδώ και λίγο καιρό. Ο συντονιστής της μετάφρασης στα Ελληνικά είναι ο pne. Αισθάνομαι σαν τη κακιά δασκάλα τώρα, αλλά τέλος πάντων!

Επειδή οι μεταφράσεις που καταχωρούνται εμφανίζονται αμέσως στην ιστοσελίδα, ο pne κι εγώ θα θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι έχετε τα κατάλληλα προσόντα για να κάνετε σωστή μετάφραση. Επιπλέον, εάν κάποιος δεν έχει τα παραίτητα προσόντα κι αρχίσει να μεταφράζει, τότε θα πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη του, που είναι αρκετά χρονοβόρο. Οπότε ελπίζω να καταλαβαίνετε γιατί πρέπει να ελέγξουμε ποιος θα βοηθήσει στη μετάφραση.

Λοιπόν, τα προσόντα που πρέπει να έχετε δεν είναι τίποτε τρομερό. Απλά να καταλαβαίνετε Αγγλικά αρκετά καλά και να μπορείτε να γράψετε αξιοπρεπώς στα Ελληνικά. Έχετε υπ'όψιν σας ότι πάντοτε μπορείτε να ρωτάτε για κάποιους τεχνικούς όρους ή για οτιδήποτε σας μπερδεύει ή δεν καταλαβαίνετε.

Για να βοηθήσει κάποιος στη μετάφραση, πρέπει να πάρει translating privileges. Συμφωνήσαμε με τον pne να δώσουμε τα προνόμια αυτά σε όποιον μας δείξει κάποια δείγματα της δουλειάς του, αρκεί, βέβαια, αυτά να είναι αρκετά καλά. Επομένως, εάν ενδιαφέρεστε να βοηθήσετε στη μετάφραση και να πάρετε translating privileges, πρέπει να κάνετε τα παρακάτω:

Πηγαίνετε στη σελίδα μετάφρασης (http://www.livejournal.com/translate/edit.bml?lang=gr} κι επιλέξτε κάποια strings για να μεταφράσετε από το μενού στα αριστερά. Μπορείτε είτε να επιλέξετε φράσεις που εμφανίζονται στο site, είτε FAQs. Δεν έχει σημασία. Για παράδειγμα, επιλέγετε τη σελίδα 1. Εμφανίζονται λοιπόν κάποια strings που είναι είτε αμετάφραστα, είτε έχει αλλαχτεί το κείμενο στα Αγγλικά, επομένως πρέπει να ενημερωθεί και το Ελληνικό κείμενο.

Πάνω από κάθε string, υπάρχει ένας κωδικός (code). Εσείς θα πρέπει να αντιγράψετε τον κωδικό αυτό (π.χ. /affiliates.bml.disclaimer2 ) και να γράψετε τη μετάφρασή του. Προς το παρόν, δεν μπορείτε να καταχωρήσετε τις μεταφράσεις σας. Επομένως, θέλουμε να κάνετε εδώ μια καταχώρηση με τους κωδικούς των strings που μεταφράσατε και, φυσικά, τις μεταφράσεις τους. Μπορείτε να μεταφράσετε όσα strings θέλετε. Απλά μην κάνετε καινούριες καταχωρήσεις για κάθε string, γιατί θα τη διαλύσουμε την κοινότητα! Έπειτα, είτε εγώ είτε ο pne θα καταχωρήσουμε τις μεταφράσεις αυτές, εφόσον είναι σωστές.

Έτσι θα μπορέσουμε να δούμε αν έχετε τα τρομερά και φοβερά αυτά προσόντα, τέλος πάντων, και να σας δώσουμε translating privileges, ώστε να μπορείτε να καταχωρείτε μόνοι σας τις μεταφράσεις σας.

Α, και κάτι άλλο που ήθελα να πω. Δε χρειάζεται να ανησυχείτε για το πόσο χρόνο διαθέτετε για τη μετάφραση. Έστω κι ένα μισάωρο την εβδομάδα θα βοηθήσει.

Ελπίζω πως έτσι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε τη μετάφραση. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας!
Κι όποιος έχει ερωτήσεις, δε χρειάζονται ντροπές, έτσι;

14 comments|post comment

Finding more translators. [04 Feb 2006|04:01am]

it0376
Writing in English for Abe's sake :p

I commented on an ancient entry I found in ljtranslators, where someone was interested in translating LJ to Greek. Will see if I get a reply.

pne, or anyone, really, do you have any idea how we could find more people? I don't mean to step on your toes, btw, just trying to get things moving a bit, I guess, because, even if I've started translating again, there are so many strings. *dies*
24 comments|post comment

[14 Jan 2006|05:53am]

it0376
Λοιπόν, άρχισα ξανά να μεταφράζω. Όποιος ενδιαφέρεται να βοηθήσει, ας μου το πει. Εάν δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να βοηθήσετε αλλά ενδιαφέρεστε, στείλτε μου ένα email στη διεύθυνση it0376 at livejournal dot com.

Επίσης, έχει κανείς καμιά πρόταση για το πως θα μπορούσε να μεταφραστεί η λέξη "tag"? Κατά λέξη είναι "ταμπέλα" ή "ετικέτα" αλλά καμιά από τις επιλογές δε μ'αρέσει ιδιαιτέρως. Ιδέες;
4 comments|post comment

lj_translate [03 Jan 2006|09:32am]

pne

Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους όσοι βοηθούν με τη μετάφραση να γίνουν μέλος όχι μόνο αυτής της κοινότητας αλλά επίσης της κοινότητας lj_translate και να τη προσθέσουν στη λίστα φίλων τους, όπως ζήτησε ο burr86 (ο γενικός διευθυντής της μεταφράσεως στο LiveJournal). Ευχαριστώ!

post comment

Καιρός να ξαναπιάσουμε δουλειά! [21 Dec 2005|02:16pm]

it0376
[ mood | hopeful ]

Λοιπόν... Σκοπεύω να ξαναρχίσω να μεταφράζω. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος άλλος που παρακολουθεί την κοινότητα αυτή και θέλει να βοηθήσει. Αν ναι, να μοιράσουμε κάπως τη δουλειά και να ξέρω ότι δεν είμαι η μόνη που μεταφράζω. Αν όχι, καλή μου τύχη :ρ

8 comments|post comment

[27 Mar 2005|04:20pm]

it0376
Code: /community/join.bml.request.body

The [[comm]] community does not have open membership. Please verify that you wish to join this community by clicking below.

I'm really not sure what this means and how it should get translated. Any ideas?


EDIT: Also, for this one:

Code: /community/pending.bml.success.ignored

[[num]] [[?num|request is|requests are]] still on file pending decisions.

Do we translate "request is" and "requests are"?
2 comments|post comment

Ελληνικά - επιτέλους! [25 Mar 2005|11:02am]

pne
[ mood | excited ]

Τώρα μπορούμε όχι μόνο να δούμε τις σελίδες του LiveJournal στα ελληνικά, προσθέτοντας ?uselang=gr (ή &uselang=gr εάν υπάρχει κιόλας ? στο URL). Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε την ελληνική γλώσσα σαν default γλώσσα, ώστε όλες οι σελίδες να είναι στα ελληνικά εφόσον είναι μεταφρασμένες. Και από σήμερα, η επιλογή στο http://www.livejournal.com/manage/siteopts.bml δείχνει επίσης το όνομα της γλώσσας!

Ευχαριστήστε τους δύο Brad (τον Brad whitaker και τον brad Fitzgerald) που το έκαναν αυτό δυνατό!

3 comments|post comment

Embedding. [21 Mar 2005|02:04pm]

it0376
Gah, I'm completely useless with these terms! Not sure what it means, not sure how it should be translated. Any help, please?

Btw, more than 50%! Go us :)

Edit: Same goes with syndicated accounts...
1 comment|post comment

Already translated FAQs [19 Mar 2005|04:17pm]

it0376
[ mood | okay ]

FAQs' titlesCollapse )

General: Pages 1-40

post comment

Poll Radio Options. [11 Mar 2005|12:59am]

it0376
[ mood | annoyed ]

Um, yes, I have no clue what this is, so obviously cannot translate it. I found it in the FAQ about data limits, in case you need to know.
*bribes with cookies and chocolate or even a new nifty dictionnary, or whatever could interest you*
Help, please?

Edit: Also, in the same FAQ, items are in alphabetical order. Should I do the same with the translated text? I don't think it'd make much sense, since they're like this:
* Σχόλια: 9,000 bytes ή 4,300 χαρακτήρες
* Επικεφαλίδες σχολίων: 100 χαρακτήρες
* Ονόματα Προσωπικών Ομάδων Φίλων: 30 χαρακτήρες
* Καταχωρήσεις: 65,535 bytes ή χαρακτήρες
* Ιδιότητες Καταχωρήσεων (Τρέχουσες): 255 bytes ή 100 χαρακτήρες
* Επικεφαλίδες Καταχωρήσεων: 255 bytes ή 100 χαρακτήρες

They wouldn't be grouped, as in the FAQ...

21 comments|post comment

A bit of problemo.... [08 Mar 2005|04:00pm]

it0376
[ mood | busy ]

So we translate "journal" as "ημερολόγιο". But then, how are we going to translate "Calendar"? We could make "journal" "προσωπικό ημερολόγιο", but it'd again cause confusion. I have no clue what we could do for this.. Maybe leave "Calendar" untranslated? :S

7 comments|post comment

Questions, Doubts and that kind of stuff.. [28 Feb 2005|10:32am]

it0376
[ mood | tired ]

Okay, so I'm back at translating a bit and eventually I have a bunch of things I'd like to discuss with erm.. the huge translating team *stares at all the empty seats* Alright, just with you, pne :)

Here is a list with words I'm not sure how they should be translated, so any suggestions would be more than welcome.

web browser = προγραμμα περιήγησης?
downloadable client = no clue... Maybe πελάτης που μπορείς να κατεβάσεις? it's too big :/
custom friends groups = If you translate this according to the vocabulary entry we have, you get "ομάδες φίλων προσωπικής επιλογής" and that's how I entered it. But wouldn't it be betterif we said instead "προσωπικές ομάδες φίλων"? It's smaller and more handy..
URL = ηλεκτρονική διεύθυνση
In URLs, there are things like "exampleusername", "group 1" etc. Will these remain the same? Also, "Default View" group is going to get translated and if so, how?
web interface = ?
highlight = τονίζω?
download = κατεβάζω?
documentation = εγχειρίδιο? I'm not even sure where this is referring to...
log in page = σελίδα σύνδεσης ή σελίδα εισόδου?
Will the "welcome to livejournal" email be sent in greek on english?
validate = επικυρώνω?
link = σύνδεσμος?
set up your personal info = προσθέτω τις προσωπικές μου πληροφορίες?
suspended account = ανεσταλμένος λογαριασμός? περιορισμένος λογαριασμός?

Also, for the FAQs referring to invite codes, I added a TBTL (To Be Translated Later), so we won't miss any of them when we're done with the others. That is, if we're ever done with them :S

Just a few questions, I know, but I just don't want to write whatever that comes to my mind.

Edit: After all, we keep the term "FAQ"? I started translating this to "Συνηθισμένες Ερωτήσεις", but if something else was decided, I can change it to something else. I couldn't understand what you agreed on after all in the other entry.

12 comments|post comment

Χαίρετε! [26 Jan 2005|11:38pm]

it0376
Ήρθα κι εγώ για να βοηθήσω λιγάκι. Έχω ακόμη εξεταστική οπότε όχι και τόσο διαθέσιμο χρόνο, αλλά ξεκίνησα να διαβάζω τα σχόλιά σας κι έχω κάτι ερωτησούλες.
1) Ξεκινάμε και μεταφράζουμε οτιδήποτε, ή γίνεται με κάποια σειρά;
2) Ας πούμε ότι ξεκίνησα να μεταφράζω.. Η μετάφρασή μου θα ελεγχθεί από κάποιον, υποθέτω, σε περίτωση που έχω κάνει κάποιο λάθος; Ρωτάω για να είμαι σίγουρη πως δε θα κάνω καμιά χαζομάρα. ο.Ο
3) Οι πίνακες λεξιλογίου που έχετε κάνει... Τους χρησιμοποιείτε όλοι; Διάβασα κάπου πως έχετε διαφορετικούς, οπότε δε μου λέτε και μένα, βρε παιδιά, ποιον να χρησιμοποιήσω; Έτσι, για να μη καταλήξω να μεταφράζω λάθος και μετά χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο.
Ευχαριστώ!
Ζωή
8 comments|post comment

ολε ολε ολε [19 Jan 2004|11:38am]

surfmadpig
gr Greek 50.09%
1168/2332 2004-01-19 01:39:11


περάσαμε το 50%!
είναι, τουλάχιστον εκ μέρους μου, πρόχειρη μετάφραση για την ώρα, όπως έχω ξανααναφέρει, αλλά σίγουρα είναι πρόοδος!

Ένα θέμα για συζήτηση που έχει προκύψει είναι η μετάφραση του log in/log out.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ταιριάζει να μεταφραστεί ως "είσοδος/έξοδος", αλλά όταν αναφέρεται σαν ρήμα σε άλλες μου φαίνεται πιο ταιριαστό το "μπές/βγες απ' το site" και άλλες η "σύνδεση/αποσύνδεση". Γενικά με τα δυο τελευταία δεν είμαι ευχαριστημένη, προτάσεις;

Επίσης όπως παρατηρήσατε το "site" δεν το μεταφράζω. Με απασχολεί & αυτό σαν θέμα. Υπάρχει η λέξη "ιστοσελίδα" φυσικά, αλλά θεωρώ οτι αντιστοιχεί μόνο σε επι μέρους ιστοσελίδες πχ. http://www.livejournal.com/translate παρά σε ολόκληρα site.

ακούω σκέψεις/προτάσεις για τα παραπάνω.
5 comments|post comment

[11 Jan 2004|06:02am]

surfmadpig
Αυτή τη στιγμή μεταφράζω μερικές σελίδες του lj, και σύμφωνα με την πρόταση του pne να μιλάμε στο χρήστη στον ενικό, θέλω να σημειώσω πως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, επειδή είναι αρκετά αταίριαστο να χρησιμοποιηθεί η προστακτική, έχω αλλάξει τη μορφή των λέξεων.

πχ. proceed -> συνέχεια
(αντί για "συνέχισε")

You may have made a mistake in typing -> μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος στη δακτυλογράφηση (αντι για "μπορεί να έκανες κάποιο λάθος στη δακτυλογράφηση")

έχω την εντύπωση πως το κείμενο είναι πιο βατό έτσι.

Έκανα 5-6 σελιδούλες μετάφραση btw.
4 comments|post comment

Λεξιλόγιο [28 Jan 2003|09:55pm]

pne
Εδώ θέλω να γράψω μια λίστα με αγγλικές λέξεις που βρίσκονται αρκετά συχνά στο LiveJournal και τις προτεινομένες μεταφράσεις τους. Αυτή η σελίδα θα την συμπεριλάβω στις αναμνήσεις της κοινότητας.

Αφού δεν μιλάω τόσο καλά τα ελληνικά, θα προτείνω μόνο μερικές λέξεις. Θα σας παρακαλούσα όλους να συστήνετε μεταφράσεις και θα προσπαθήσω να τις προσθέσω. Εγώ νομίζω ότι στην αρχή δεν είναι τόσο σπουδαίο να βρούμε την "τέλεια" μετάφραση για κάθε λέξη παρά να συμφωνούμε και να χρησιμοποιούμε συνεπώς μια λέξη.

(Τη λίστα των λέξεων όσο και την εμφάνιση τις "έκλεψα" από την κοινότητα που ασχολείται με την μετάφραση στα γερμανικά: lj_deutsch.)

μεγάλος πίνακαςCollapse )

Προσαγόρευση: προτείνω να μιλήσουμε στον αναγνώστη στο ενικό, δηλαδή να πούμε "αν θέλεις να ..." αντί για "εάν θέλετε να ..." κτλ.
22 comments|post comment

Καλώς ήρθατε! Welcome! [04 Dec 2002|06:58pm]

pne
[ mood | optimistic ]

Καλώς ήρθατε στην community lj_ellinika στο LiveJournal. Εαν θέλετε να βοηθήσετε στη μετάφραση του LJ στα ελληνικά, γράψτε ένα σύντομο μύνημα εδώ.

Welcome to the community lj_ellinika on LiveJournal. If you want to help in the translation of LJ into Greek, just post a short message.

15 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]